Как Geocon PlanExpert помага да предприятията да спазват действащото трудово законодателство?

Как Geocon PlanExpert помага да предприятията да спазват действащото трудово законодателство?

Как Geocon PlanExpert помага да предприятията да спазват действащото трудово законодателство?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

GeoCon PlanExpert е лидер в софтуерните решения при
планирането и отчитането на работното време на персонала. PlanExpert помага на много компании в най-различни индустрии да оптимизират трудовия си процес, автоматизирайки процесите в него.

Компаниите, в които се работи на смени при сумирано изчисляване трябва да организират работния си процес, така че да осигурят добро покритие на смените, точно спазване на графика от персонала и задължителните изисквания при СИРВ, за които следят контролните органи в обектите.

По какъв начин GeoCon PlanExpert помага на предприятията да спазват трудовото законодателство?

Всички тези правила при организацията на трудовия процес трябва да бъдат интегрирани в едно решение.

За да протече нормално работният процес в организациите е необходима предварителна структура, включваща: определен брой персонал за типа смяна, предварително планиран график,допълнителни изисквания спрямо нуждите на персонала и ръководството, организирани в една електронна програма.

PlanExpert е софтуер изцяло съответстващ на действащият трудов закон в страната, като автоматично проверява графиците за грешки.

Нарушенията в едно предприятие, които могат да бъдат открити чрез функцията проверка на графика:

  • неспазване на междусменни и седмични почивки в предприятието;
  • надвишен максималният брой часове за дневна и нощна смяна – 12 часа;
  • превишен максималният брой седмични часове – общо 56 часа;
  • извънреден труд, който надхвърля допустимият брой часове за месец (Вижте: Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време);
  • неспазване на минималната непрекъсната седмична почивка от 36 часа;
  • неинформираност на служителите за настъпили промени и актуализации в графика;
  • превишаване на броя разположения/дежурства за месец (не повече от 100);
  • други грешки при сумирано изчисляване на работното време.

Практически пример, чрез който PlanExpert помага на предприятията да спазват нормите и правилата за труд
Графика 1. График - разлики февруари 20196 г. | Нарушения при СИРВ | PlanExpert

Графика 1. График – разлики февруари 20196 г. | Нарушения при СИРВ | PlanExpert

В GeoCon PlanExpert са интегрирани всички нормативни изисквания при работа на смени.
Вижте: Правила при СИРВ интегрирани в GeoCon PlanExpert

На фигура 1. софтуерът за графици е визуализирал грешките при планиране на смените на персонала за месец февруари 2019 г. и настъпилите промени в него, които са се отразили на салдото на служителите и при някои лица е налице извънреден труд.
Автоматичната проверка на графика дава възможност на оператора на график да види типа на всяко нарушение и да коригира графика, още докато го планира.

GeoCon PlanExpert има опция за свързване с ТРЗ софтуери, като чрез експорт могат да се прехвърля графика на служителите и/или надбавките/разплащателните пера.
Тази информация ще послужи при обработка на заплатите на служителите.

Програмният продукт за графици предлага също така уеб модул за самообслужване на служителите – Web Client.

Чрез него, служителите могат да управляват данните си от разстояние (да пускат заявления за отпуск, желания за смени и отсъствия и др.), което спестява време на планиращите и ръководството.

Вижте: Защо специализираният софтуер за графици — GeoCon PlanExpert е предпочитан от компаниите у нас?

Запознайте се с основните функционалности на софтуера.
Изтеглете брошура на GeoCon PlanExpert 8.0.

Искате ли безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert?

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!